Adviesburo Groene Monumenten
terug naar overzicht
SIM, Sobere Instandhouding Monumenten.

Elk jaar kunt u tussen 1 februari en 31 maart een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling. De SIM is er voor gebouwde Rijksmonumenten maar ook voor groene en archeologische monumenten.  

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE? na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording.

Wij verzorgen uw aanvraag inclusief een instandhoudingsplan en een inspectierapport. Samen met GMA Advies is een gecombineerde aanvraag mogelijk. Meer informatie vindt u bij  RoodGroen Advies.