Landgoederen van Textiel, Landschap Overijssel
Ik ben door Landschap Overijssel gevraagd om mee te werken het project Landgoederen van Textiel. In een serie velddagen zijn alle landgoederen bezocht, archiefmateriaal is verzameld en op basis hiervan  een historisch gedachtegoed kaart vervaardigd.

Landschap Overijssel heeft acht landgoederen in beheer die een Twentse textielfabrikant als eigenaar hadden. De verwevenheid van de Twentse textielindustrie met het landschap is groot. Zo kochten verschillende textielfamilies vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog restanten van ‘woeste gronden’ in Twente. Deze gronden werden ondergebracht in een stichting; de voorloper van stichting Landschap Overijssel. Daarnaast kwamen ‘textielgelden’ in het landschap terecht doordat textielfabrikanten buitenplaatsen kochten of stichten en bijbehorende landschapsparken lieten aanleggen.

Restauratie en reconstructie parken
Met provinciale subsidie wordt onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke ontwerpen van de landschapsparken op de Lonnekerberg, Lonnekermeer, Hof Espelo en Smalenbroek (bij Enschede), Groot Holthuis (Deurningen), Teesinkbos (Boekelo), Lemelerberg Zuid (Ommen) en De Eversberg (Raalte). Ook wordt onderzocht welke landschapsparken toe zijn aan restauratie en waar het zinvol is om parkelementen, zoals een berceau of brug, te reconstrueren. De verwachting is dat het project eind 2021 is afgerond.

Kijk voor meer informatie op de projectenpagina van Landschap Overijssel.
https://www.landschapoverijssel.nl/projecten/landgoederen-van-textiel

In opdracht van: Landschap Overijssel.
In samenwerking met: Levend Landschap.
ADVIESBURO GROENE MONUMENTEN