Adviesburo Groene Monumenten
terug naar overzicht
 
 
Karin Bevaart
Na een studie bos- en natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein heb ik pratische ervaring opgedaan als boswachter en assistent regiomanager. Daarna kon ik de liefde voor natuur combineren met de passie voor historie bij de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen. Ik hield mij bezig  met bos- en natuurbeheer maar vooral ook met historisch onderzoek. Ik was verantwoordelijk voor het behoud van de natuurwaarden bij eventuele herstel en onderhoudsplannen, verrichtte historisch onderzoek en schreef beheer- en herstelplannen. Toen eind 2010 de deuren sloten van deze stichting ben ik zelfstandig verder gegaan. Het is een prachtig veelzijdig beroep en ik ben dankbaar dat ik dit werk nog steeds mag doen.

Voor mij is het van belang om te kijken naar de ecologische waarden van een park of tuin en met respect hiervoor beheeradviezen te geven of te werken aan herstel. juist de ouderdom van de groene monumenten zorgt voor deze grote diversiteit aan flora en fauna met vaak bijzondere soorten.

Naast dat ik lid ben van het Tuinhistorisch Genootschap Cascade en volg ik regelmatig diverse symposia, seminars en diverse cursussen om contact te houden met mijn vakgenoten. Zo verdiep ik mij op dit moment in boshistorisch onderzoek wat helaas nog erg weinig wordt gedaan. Naast mijn reguliere werk houdt ik mij bezig met het leven en werk van de Zwolse tuinarchitect georg Anton Blum.

Samenwerking is voor mij van belang, je hebt nooit alle wijsheid in pacht en daarom werk ik sinds 2011 samen in Rood-Groen Advies met GMA Cultuurhistorisch Advies.