Adviesburo Groene Monumenten
terug naar projecten
Cultuurhistorische analyse De Grote Bunte in Nunspeet
Ten behoeve van de herinrichting van het landhuis en bijbehorend koetshuis voor de huisvesting van dementerende ouderen is een cultuurhistorische analyse opgesteld met een waardestelling. In een deel van het sterk verwaarloosde park werd gezocht naar ruimte voor een aantal bouwkavels.

Op basis van de analyse is een voorstel gedaan waar de kavels het minste impact hebben op de beleving van het park. Na restauratie van de gebouwen wordt de parkaanleg herstelt en kan daarna gebruikt worden als een veilige buitenruimte voor de bewoners. In opdracht van de Nunspeetse Onroerend Goed maatschappij (N.O.M.)