Adviesburo Groene Monumenten
terug naar projecten
Buitenplaats Vogelenzang Hattemerbroek
De buitenplaats Vogelenzang kent een lange geschiedenis. Ze is ontstaan uit een stuk grond genaamd Vogelsanck, een naam die al eind 14e eeuw voorkwam. Vanaf het midden van de 17e eeuw betreft het een goed met een boerderij in bezit van familie Rengers dat via vererving en verkoop binnen de familie blijft. Het wordt beheerd door een zogenaamde meier. Met de verkoop in 1755 blijft het goed niet langer binnen de familie. In het midden van de 18e eeuw staat er op Vogelenzang een huis en dat zal zeer waarschijnlijk een buitenhuis zijn geweest van de welgestelde familie Roldanus. Ook nu blijft Vogelenzang door vererving en verkoop binnen de familie. Zeer waarschijnlijk is er al vrij vroeg een eenvoudige aanleg bij het huis met een laanstructuur, een goudvisvijver en een bergje met tuinhuis.
Door de bouw van het herenhuis in 1840 heeft Vogelenzang zich door ontwikkeld naar een buitenplaats. Er was geen noodzaak meer om zelfvoorzienend te leven in die tijd en nutstuinen en boomgaarden worden omgevormd naar tuinen en parken om in te kunnen recreëren en mee te pronken. De oprijlaan wordt uitgebreid en rechtgetrokken en de parkaanleg werd aangepast aan de mode van die tijd.Vanaf het eind van de 20e eeuw kent de buitenplaats vele eigenaren en functies waardoor de allure als buitenplaats naar de
achtergrond verdwijnt. Sinds 1973 is het herenhuis en de parkaanleg ervoor beschermd als rijksmonument.

Doel van dit onderzoek is om de ontwikkeling en de historische waarden van de buitenplaats Vogelenzang vast te leggen en te waarderen volgende de ‘Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek’ opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2012.
De buitenplaats bestaat uit de voormalige oprijlaan, het herenhuis en parkaanleg voor het hoofdhuis. In de jaren 60 van de vorige eeuw is aan de achterzijde van het herenhuis een aanbouw gerealiseerd met hierin een zwembad. Al eerder was in een deel van de tuin naast het hoofdhuis een tennisbaan aangelegd. De huidige eigenaar, Stichting tot Behoud van Erfgoederen heeft concrete plannen een deel van het landgoed Vogelenzang te Hattemerbroek, Gemeente Oldebroek, een herbestemming te geven die passend is bij de huidige uitstraling en sfeerbeeld.