Adviesburo Groene Monumenten
terug naar projecten
Sterrebos, Groningen
Tuinhistorische onderzoek voor stadspark het Sterrebos, het in kaart brengen van de ontwikkelingsgeschiedenis van het park. Daarnaast en het geven van een beheer- en hersteladvies icm met een workshop voor betrokken ambtenaren. Hoe ga je om met de vaste structuren en de aanwezige beplanting met aandacht voor de hoge ecologische waarden van het park. Een transformatie van een formele aanleg, naar vroege landschapsstijl en naar een aanpassing en uitbreiding door L.P. Zocher. In opdracht van de gemeente Groningen.
Dwars door het stadspark het Sterrebos loopt de E22. In 2019 is gestart om deze drukke weg ter hoogte van het Sterrebos in een tunnelbak te leggen. De noord- en zuidzijde van het park kunnen weer met elkaar worden verbonden. Voor de gemeente Groningen is een tuinhistorisch onderzoek opgesteld waarbij een aantal specifieke vragen rezen; is er nog authentiek plantmateriaal aanwezig en wat is de authenticiteit van het huidige padenstelsel.

In een latere fase is voor de aanpassing van de kern van de parkaanleg de cultuurhistorische waarde van de bomen in dit gedeelte bepaald.