Adviesburo Groene Monumenten
terug naar projecten
Landgoed Noorderheide Vierhouten
Voor landgoed Noorderheide is een cultuurhistorische analyse opgesteld. Landgoed Noorderheide is in opdracht van de Rotterdamse zakenman en kunstverzamelaar Daniël Georg Van Beuningen  (1877-1955) aangelegd op de Elspeetse Heide tussen Vierhouten en Elspeet. Van Beuningen liet tussen 1921 en 1944 op het bos- en heideterrein een landhuis bouwen als woonhuis voor zichzelf en zijn vrouw Alberta Eveline Charlouis naar ontwerp van architect prof. ir. F.A. Eschauzier (1889- 1957).

Nog voor de bouw van de villa was Van Beuningen bezig met de inrichting van het terrein en heeft hij tuin– en landschapsarchitect Samuel Voorhoeve (1880-1948) gevraagd om samen met Eschauzier te zoeken naar de optimale locatie voor het te bouwen huis. De keus viel op een hoog plateau en is er een weids zicht mogelijk op de Noorderheide en is tevens zicht op het kerktorentje van Elspeet. Ten behoeve hiervan is een deel van het bos gekapt. Onder leiding van Voorhoeve werd de al bestaande aanleg met voetpaden, bescheiden vijvers en hutten uitgebreid met meerdere vijvers die met elkaar verbonden werden door een systeem van beeklopen met overloopjes, watervallen en stroomversnellingen. Alles gevoed vanuit twee pompstations. Het werl dat Voorhoeve heeft gedaan is uitgebreid beschreven en een aantal van zijn ontwerptekeningen zijn bewaard gebleven.

Het is het meest uitgestrekte cementrustieke werk van Nederland en misschien wel in Europa. Het ademde in zijn glorietijd een Zwitserse sfeer door de ligging in het landschap en de toegepaste boomsoorten.