Adviesburo Groene Monumenten
terug naar projecten
De Manderheide, Mander
Voor natuurgebied de Manderheide, aangewezen als Natura 2000 gebied, ligt de opgave habitattype droge heide te verbeteren met respect voor de aanwezige cultuurhistorische waarden. Hiervoor is een cultuurhistorische analyse opgesteld waarin de aanwezige waarden zijn vastgelegd en beschreven.
Een samenwerking met Werkend Landschap, Alterra en Wim Geraedts.
Het rapport is hier te downloaden https://images.app.goo.gl/DRE7dHMRi5UsQbCv5

Meer informatie over het gebied en de werkzaamheden https://www.landschapoverijssel.nl/gebieden/manderheide