Adviesburo Groene Monumenten
terug naar overzicht
De Manderheide, Mander
Natuurgebied de Manderheide, in dit Natura 2000 gebied ligt de opgave habitattype droge heide te verbeteren met respect voor de aanwezige cultuurhistorische waarden.
Een samenwerking met Werkend Landschap, Alterra en Wim Geraedts.
Het rapport is hier te downloaden https://images.app.goo.gl/DRE7dHMRi5UsQbCv5