Adviesburo Groene Monumenten
terug naar overzicht
Landgoederen van Textiel, Landschap Overijssel
Tuinhistorische onderzoek voor stadspark het Sterrebos, het in kaart brengen van de ontwikkelingsgeschiedenis van het park. Daarnaast en het geven van een beheer- en hersteladvies icm met een workshop voor betrokken ambtenaren. Hoe ga je om met de vaste structuren en de aanwezige beplanting met aandacht voor de hoge ecologische waarden van het park. Een transformatie van een formele aanleg, naar vroege landschapsstijl en naar een aanpassing en uitbreiding door L.P. Zocher.
Ik ben door Landschap Overijssel gevraagd om mee te werken het project Landgoederen van Textiel. In een serie velddagen zijn alle landgeoderen bezocht, archiefmateriaal is verzameld en op basis hiervan wordt een historisch gedachtegoed kaart vervaardigd.

Landschap Overijssel heeft acht landgoederen in beheer die een Twentse textielfabrikant als eigenaar hadden. De verwevenheid van de Twentse textielindustrie met het landschap is groot. Zo kochten verschillende textielfamilies vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog restanten van ‘woeste gronden’ in Twente. Deze gronden werden ondergebracht in een stichting; de voorloper van stichting Landschap Overijssel. Daarnaast kwamen ‘textielgelden’ in het landschap terecht doordat textielfabrikanten buitenplaatsen kochten of stichten en bijbehorende landschapsparken lieten aanleggen.

Restauratie en reconstructie parken
Met provinciale subsidie wordt onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke ontwerpen van de landschapsparken op de Lonnekerberg, Lonnekermeer, Hof Espelo en Smalenbroek (bij Enschede), Groot Holthuis (Deurningen), Teesinkbos (Boekelo), Lemelerberg Zuid (Ommen) en De Eversberg (Raalte). Ook wordt onderzocht welke landschapsparken toe zijn aan restauratie en waar het zinvol is om parkelementen, zoals een berceau of brug, te reconstrueren. De verwachting is dat het project eind 2021 is afgerond. https://www.landschapoverijssel.nl/nieuws/landgoederen-van-textiel