Adviesburo Groene Monumenten
terug naar projecten
Landgoed Het Ronde Huis
Landgoed Het Ronde Huis is aangelegd als ontwikkelingslandgoed door Frank van Vloten aan het begin van de 20e eeuw. Van Vloten liet een uniek huis bouwen en experimenteerde op zijn landgoed met met landbouw- en bosbouwtechnieken. Hij legde een smalspoorbaan aan en verfraaide het landgoed met sierbeplanting op markante punten. Sinds de jaren "30 van de vorige eeuw is het Ronde Huis in beheer bij Staatsbosbeheer. Het landgoed is onderdeel geworden van de Zandenbos en is gelegen in Natura 2000 gebied Veluwe.

In het kader van het programma N2000 is door SBB een investeringsaanvraag gedaan voor ecologische instandhouding- herstel van de vennen in de Zandenbos door het nemen van de daarvoor benodigde maatregelen. Het gaat hierbij om het verwijderen van opslag en bomen en struikvormers die de ecologische waarden van de vennen (op termijn) in de weg staan.
Omdat de historie van het landgoed en de visie van Van Vloten bij de aanleg niet geheel duidelijk is is er vanuit Staatsbosbeheer gevraagd wat de cultuurhistorische ontwikkeling is van het landgoed en om specifiek te kijken naar de vele vergravingen die begin van de 20e eeuw zijn gedaan wat heeft geresulteert in de aanwezige vennen. verder is gekeken naar de visie achter de aanplant van nog bestaande monumentale bomen en heesters en welke soorten er zijn gebruikt. De vele coniferen en dennensoorten zijn samen met de beroemde rododendrons voornamelijk aangeplant tussen 1906 en 1918 en hebben inmiddels de leeftijd van ruim 110 jaar bereikt en worden door de vaak trouwe bezoekers van het Zandenbos zeer gewaardeerd.