Buitenplaats Laag Soeren
Buitenplaats Laag Soeren is tussen 1767 en 1770 in opdracht van de Arnhemse aannemer en vastgoedhandelaar Carel Otto van Kesteren en zijn vrouw Frederica Hoevenaar aangelegd op de toen nog woeste gronden. Het is niet bekend wie het huis en de tuin– en parkaanleg heeft ontworpen. Maar zeker is dat er een buitenplaats is ontstaan dat zijn grandeur ontleent aan de omringende al bestaande buitenplaatsen. Van Kesteren drukt een belangrijke stempel op het buitengebied van Laag-Soeren en het dorp.

Naast Van Kesteren heeft ook Van Rhemen, eigenaar van de Gelderse Toren, zijn stempel gedrukt op de buitenplaats. Hij laat het door Van Kesteren aangelegde park met een geometrische aanleg aanpassen naar de dan heersende mode, de landschapsstijl. Het is een eenvoudige aanpassing maar één die passend is bij het Veluwse landschap met een slingerende beekloop die de uiterste delen van de parkaanleg met elkaar verbindt en waarbij de formele laan voor het huis wordt vervangen door een bescheiden vijver. Waarschijnlijk verandert dan ook de invulling van de vakken tussen de lanen en zal er een grotere variatie aan boomsoorten en sierheesters aangebracht zijn en zijn er slingerende paden aangelegd die een rondwandeling mogelijk maken.

Onder invloed van Jut van Breukelerwaard wordt dit veranderd in een spiegelvijver en het is zeer waarschijnlijk dat Samuel van
Lunteren die hiervoor verantwoordelijk is. Na het overlijden van Jut van Breukelerwaard veranderd de functie van de buitenplaats en wordt het herenhuis niet langer privé bewoond maar krijgt het een functie als hotel.
Na 2007 treedt een lange periode in waarin de buitenplaats met herenhuis en tuin– en parkaanleg in verval raakt. Al enige tijd
is het punt bereikt dat het eens zo statige beeldbepalende herenhuis verworden is tot ruïne.

Er is een tuinhistorisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen wat er bewaard is gebleven van de verschillende perioden van aanleg en wat de positie van het herenhuis in deze aanleg is. Op dit moment wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn op de buitenplaats en worden de nieuwe eigenaren begeleidt in het planproces samen met andere deskundigen.

terug naar overzicht
Adviesburo Groene Monumenten