Boerderij Hoogh Teylingen, Voorhout
Op de locatie van boerderij Hoogh Teylingen heeft een initiatiefnemer plannen voor een herontwikkeling van het voormalige agrarische perceel met opstallen naar een toekomstbestendige woonlocatie. In het plangebied bevindt zich een woonhuis met diverse
bijbehorende verouderde opstallen. Door de functiewijziging en herstructurering van het
erf speelt ook de cultuurhistorische erfanalyse en landschappelijke inpassing van deze ontwikkeling een belangrijke rol. In samenwerking met B4o is een cultuurhistorisch onderzoek
vervaardigd waarin tevens uitgangspunten voor de de toekomstige landschappelijke inpassing van het plangebied inzichtelijk wordt.

De aanwezige bebouwing zelf is niet historisch, de vorm van het perceel en de ligging van de bebouwing komt al voorop de kaarten uit 1635.
terug naar overzicht
Adviesburo Groene Monumenten