ADVIESBURO GROENE MONUMENTEN


ACTUEEL
- diverse tuinhistorische verkenningen
- Revitalisering buitenplaats Klaphek
- Herstel van de driepuntsbrug op buitenplaats De Horte en herstel van beplanting passend bij de aanleg door Georg Anton Blum op buitenplaats Soeslo
- Overzichtpagina Georg Anton Blum
KENNIS EN BEHEER

Op basis van een historisch onderzoek kan een toekomstvisie het uitgangspunt zijn voor beheer en restauratie. Inzicht in de historische situatie geeft ook kansen om uitdagingen als klimaatsveranderingen en waterhuishouding het hoofd te bieden.
TUINHISTORISCHE ONDERZOEK EN WAARDESTELIING

Het onderzoek brengt de historische ontwikkeling van een groen-erfgoedobject samenhangend in beeld en biedt handvaten voor beheer en restauratie.

De waardestelling legt de tuinhistorische betekenis van het object vast en is de basis voor een gefundeerde toekomstvisie